VDE-Pressegespräch zum IEC General Meeting 2016

Gesprächspartner des VDE-Pressegesprächs zum IEC General Meeting 2016: Alf Henryk Wulf, Michael Teigeler, Roland Bent, Dr. Walter Börmann und Dr. SHU Yinbiao (v.l.)

| VDE
14.10.2016 Pressemappe

IEC General Meeting 2016

VDE-Pressegespräch zum IEC General Meeting 2016
„Connecting Communities – Reinvent Standardization“

Kontakt

Pressesprecherin
Downloads + Links